Skip to content →

DEONTOLOGI

Den är ingen plats.
Den är en levande varelse.

Under våren 2014 gick Styx förlag ut med ett deontologiskt upprop. Vi ville samla in material för att kunna svara på tre frågor: Vart vill vi? Var är vi? Och hur ska det gå till? Uppropet var öppen och allmänt. Reaktionerna lät sig inte väntas på. Under det följande året fick vi in en mycket stor mängd bidrag. (Utvalda delar av dessa är publicerade på deontologi.com.) Tanken bakom detta upprop var att sammanställa och publicera en antologi. Vi ville undersöka vilka röster som fanns där ute och se vad de hade att säga. Dock insåg vi snart att ambitonen att göra en traditionell antologi av dessa texter var oförenlig med, vad vi insåg vara, projektets egentliga mål: att kartlägga och etablera utgångpunkterna för en värdig framtid. Texterna var alltför disparata för att kunna tillgodogöras som en fungerande helhet och en antologi skulle kräva allför mycket av läsaren. Men det fanns någonting viktigt där. Det fanns gemensamma mål, återkommande problem och likartade tankestrategier. För att få fram dessa och för att göra dem tydliga bestämde vi oss istället för att arbeta med materialet på ett annat sätt än att publicerade det som individuella texter. Vi valde att gräva, analysera, klippa och experimentera. Denna bok är resultatet av detta arbete. Den är att försök att åskådligöra och tillgängliggöra ett antal grundläggande handingsproblem och deras lösningar. Den är ett försök att kristallisera ut och belysa de strukturer och mekanismer som knyter oss samman. Och den är ett försök att tydliggöra vad som är nödvändigt. På så sätt handlar denna bok inte bara om alla levande varelsers gemensamma frigörelse. Den handlar också om om den enda realistiska fortsättningen. Boken har tre delar som svarar mot projektets ursprungliga frågeställning. Den första handlar om framtiden. Den kartlägger viljan och hoppet. Den andra handlar om samtiden. Den identifierar vad som hindrar och håller oss tillbaka. Den tredje delen försöker erbjuda en lösning.

Läs några av bokens recensioner här: Tidningen Kulturen eller Dagensbok

Del 4 i serien KOLLEKTIVETS SJÄLVORGANISERING som inkluderar följande titlar:

(1) Dhmnpss Aeouy – IMMATERIELLT ARBETE ALLMÄNT INTELLEKT

(2) Tiqqun – Det här är inte ett program

(3) Det anarkistiska kollektivet Bella Batistini – Allt är krig

Published in Uncategorized